B.’EN

 

No. 023: LPG Taşıyan Tankerlerin Trafikte Bulunma Sıklığının İstasyonların LPG Depolama Kapasitelerini Arttırarak Azaltılması Üzerine Bir Çalışma (Feyza Ünal, Selin Güngör, & Ercan Emre Çelik).

No. 024: A.B.D’nin Oil Pollution Act of 1990’i ve Türk Boğazları Yönetmeliğinin Çevresel Etkiler Açısından  Karşılaştırması (Deniz Gürbüz, Alara Naz Özdicle, & Canberk Taze).

No. 025: Türkiye’de Gaz Hidrat’ın Potansiyeli (Beste Çiftçi).

No. 026: The Further Potential of Turkmenistan to Export Natural Gas to China (Ahmed Hubeydullah Fidan, Ahmet Erğurum, & Bengisu Açıkgöz).

No. 027: A Possible Found Natural Gas Filed in Turkey Economic Zone in East Medeteranian: Merih [DRAFT], (Yüksel Yasemin Altıntaş, Büşra Bacak, Zeynep Başak Eken, Elif Ertürk, Sena Tengilimoğlu, and İpek Tümer).

No. 028: Aphrodite Natural Gas Field and Its Economic Viability (Ilayda Taneri, Gökberk Bilgin, Serkan Şahin, and M. Hakan Berument).

No. 029: Electrification of Transportation and Tax Losses for Turkey: An Exercise (Bihter Gülsoy).

No. 030: The Effects of Establishing an FSRU Terminal at the Gulf of Saros in Turkey for Balkan Countries (Bihter Gülsoy, Selin Güngör, Berna Var  & Sude Yılmaz).

No. 031: CNG Araçlarının Türkiye’de Uygulama Alanları (Can Irgalı)

No. 032: Elektrik Üretme Yöntemlerinin Göreceli Karşılaştırması: No Free Lunch (Beliz Küçükosman)

No. 033: Suudi Arabistan Petrol Sahalarının Geleceği (Volkan Aslanoğlu)

No. 034: Türk Boğazları Ve Çevreye Verilecek Olası Zararlara Karşı Alınacak P&I (Protection & Indemnity) Sigortalarına Yönelik Bir Çalışma  (Su İlayda Başeğmez, Muhammed İkbal Uzun, Kübra Aygül, İlayda Açıkgöz & Beliz Küçükosman)

No. 035 Suudi Arabistan Petrolünün Alternatifleri (Volkan Aslanoğlu)

No. 036 Doğalgaz Fiyatının Elektrik Fiyat Oynaklikları Üzerindeki Etkisi: Yunanistan Çalişması (Buse Eda Akyüz & Nükhet Doğan)

No. 037 Irak Petrolünün Geleceği (Volkan Aslanoğlu, Baran Can Yücel, Esin Poyrazoğlu, Bartu Çelebi & Yasemin Erhan)

No. 038: OPEC İçin Yeni Bir Dönüşüm:OPEC+  (Baran Can Yücel, & Volkan Aslanoğlu)

No. 039:  Nadir Toprak Elementleri, Orta Asya’daki Cevherleşme Alanlari: Türkiye İçin Olasi İş Birlikleri  (Işık Zeynep Cebe, Zeynep Karvan, Onurcan Yolveren & Dr. Okay Çimen)